Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên

5/5 - (1 vote)

Giải sách bài tập Toán lớp 6 Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên – Kết nối tri thức

Với giải sách bài tập Toán lớp 6 Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SBT Toán 6.

Bài 1.22 trang 12 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Hãy vẽ tia số và biểu diễn các số 7 và 11 trên tia số đó

Bài 1.23 trang 12 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Mỗi điểm E, F, G trên hình 1.2 biểu diễn số nào?

Bài 1.24 trang 12 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

Bài 1.25 trang 12 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

Bài 1.26 trang 13 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

Bài 1.27 trang 13 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

Bài 1.28 trang 13 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*