Bài 3: Luyện tập nhanh tay, tinh mắt với phần mềm The Monkey Eyes

5/5 - (1 vote)

Bài 1 trang 58 SGK Tin học 5: Quan sát hai hình sau:

Hãy tìm và chỉ ra năm vị trí khác nhau trên hai hình.

Lời giải:

– Kết quả:

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*