Bài 1: Những gì em biết (trang 59)

5/5 - (1 vote)

Bài 1 trang 64 SGK Tin học 5: Hai phím nào dưới đây là các phím có gai?

 T, I;
 G, H;
 F, J;
 B, N.

Lời giải:

 
 T, I;
 G, H;
xF, J;
 B, N.

Bài 2 trang 64 SGK Tin học 5: Ngón tay nào nên dùng để gõ phím cách Space bar?

 Ngón trỏ;
 Ngón cái;
 Ngón giữa;
 Ngón út.

Lời giải:

 
 Ngón trỏ;
xNgón cái;
 Ngón giữa;
 Ngón út.

Bài 3 trang 64 SGK Tin học 5: Điền các từ vị trí, gai, cơ sở vào các vị trí trống trong đoạn văn bản sau:

Lời giải:

Hàng phím cơ sở bao gồm các phím bắt đầu là A, S, D. Các phím F, J trên hàng phím này là hai phím có gai. Khi gõ phím em cần đặt các ngón tay đúng vị trí trên bàn phím.

Bài 4 trang 64 SGK Tin học 5: Phím dài nhất của bàn phím là phím:

 Backspace;
 Space bar;
 Shift;
 Caps Lock.

Lời giải:

 
 Backspace;
xSpace bar;
 Shift;
 Caps Lock.

Bài 5 trang 64 SGK Tin học 5: Hàng phím có chứa các phím A, K, L là hàng phím nào?

 Hàng phím trên
 Hàng phím dưới
 Hàng phím cơ sở
 Hàng phím số

Lời giải:

 
 Hàng phím trên
 Hàng phím dưới
xHàng phím cơ sở
 Hàng phím số

Bài 6 trang 64 SGK Tin học 5: Hàng phím có chứa các phím Q, E, T là hàng phím nào?

 Hàng phím trên
 Hàng phím dưới
 Hàng phím cơ sở
 Hàng phím số

Lời giải:

 
xHàng phím trên
 Hàng phím dưới
 Hàng phím cơ sở
 Hàng phím số

Bài thực hành 1 trang 63 SGK Tin học 5: Khởi động Word. Gõ khổ thơ sau:

Từ xa xưa thuở nào

Trong rừng xanh sâu thẳm

Đôi bạn sống bên nhau

Bê Vàng và Dê Trắng

Lời giải:

– Kết quả:

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*