✅ Bài 3: Gõ các chữ ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Tin học 3 Bài 3: Gõ các chữ ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ – Cùng học Tin học Quyển 1 lớp 3

Bài 1 trang 85 SGK Tin học 3: Xem lại bảng quy tắc gõ các chữ ă, â, ê, ô, ơ, ư và đ theo kiểu telex. Hãy phát biểu nhận xét của em.

Lời giải:

– Cách gõ này nhanh chóng, thuận tiện và đơn giản.

– Ví dụ: khi gõ chữ â, ta gõ liên tiếp aa một cách thuận tiện và nhanh chóng.

Bài 2 trang 85 SGK Tin học 3: Bạn Lan muốn gõ chữ hoa  theo kiểu Telex. Sau khi gõ chữ hoa A, Lan lại gõ chữ thường a.

Lan sẽ nhận được kết quả nào?

 Chữ hoa Â
 Các chữ Aa

Lời giải:

xChữ hoa Â
 Các chữ Aa

Bài 3 trang 87 SGK Tin học 3: Xem lại bảng quy tắc gõ các chữ ă, â, ê, ô, ơ, ư và đ theo kiểu Vni. Hãy phát biểu nhận xét của em.

Lời giải:

– Cách gõ theo kiểu Vni bất tiện hơn kiểu Telex.

– Ví dụ khi gõ chữ A, ta phải gõ a và 6, bất tiện hơn khi gõ liên tiếp aa.

Bài thực hành 1 trang 83 SGK Tin học 3: Tập gõ các chũ thường ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ theo kiểu Telex.

Lời giải:

Bài thực hành 2 trang 83 SGK Tin học 3: Gõ các từ sau theo kiểu Telex:

Bài thực hành 3 trang 84 SGK Tin học 3: Tập gõ các chữ hoa Ă, Â, Ê, Ô, Ơ, Ư, Đ theo kiểu Telex.

Lời giải:

Bài thực hành 4 trang 84 SGK Tin học 3: Gõ các từ trong bài T2 bằng chữ hoa theo kiểu Telex

Bài thực hành 5 trang 85 SGK Tin học 3: Tập gõ các chữ thường ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ theo kiểu Vni.

Lời giải:

Bài thực hành 6 trang 86 SGK Tin học 3: Gõ các từ sau theo kiểu Vni:

Bài thực hành 7 trang 87 SGK Tin học 3: Tập gõ các chữ hoa Ă, Â, Ê, Ô, Ơ, Ư, Đ theo kiểu Vni.

Lời giải:

Bài thực hành 8 trang 87 SGK Tin học 3: Gõ các từ trong bài T6 bằng chữ hoa theo kiểu Vni

Giải bài tập sách giáo khoa tin học lớp 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*