Bài 25. Phép cộng và phép trừ phân số

5/5 - (1 vote)

Giải sách bài tập Toán lớp 6 Bài 25. Phép cộng và phép trừ phân số – Kết nối tri thức

Với giải sách bài tập Toán lớp 6 Bài 25. Phép cộng và phép trừ phân số sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SBT Toán 6.

Bài 6.21 trang 11 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Điền số thích hợp vào bảng sau:

Lời giải:

Ta thực hiện phép cộng và phép trừ ở mỗi cột rồi điền kết quả tính được vào bảng:

Ta có:

Vậy ta có bảng sau:

Bài 6.22 trang 11 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Thực hiện phép tính:

Bài 6.23 trang 11 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Hà dự định làm một cái bánh nhỏ. Bạn ấy cần 3/4

cốc bột mì. Hiện trong túi chỉ còn khoảng 1/8 cốc bột mì. Hỏi cần thêm bao nhiêu phần cốc bột mì để làm cái bánh đó?

Lời giải:

Lượng bột mì cần bổ sung = Lượng bột mì cần có – Lượng bột mì đã có.

Số phần cốc bột mì cần thêm để làm cái bánh đó là:

Bài 6.24 trang 12 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Tính một cách hợp lí:

Lời giải:

Đối với bài tính một cách hợp lí của biểu thức là tổng của các phân số, ta thường áp dụng tính chất giao hoán, tính chất kết hợp để nhóm các phân số có cùng mẫu số với nhau rồi thực hiện phép tính.

Bài 6.25 trang 12 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Tìm x, biết:

Lời giải:

Bài 6.26 trang 12 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Ba người cùng làm một công việc. Nếu làm riêng, người thứ nhất mất 6 giờ, người thứ hai mất 5 giờ và người thứ ba mất 7 giờ mới làm xong việc đó. Hỏi nếu ba người cùng làm thì sau một giờ làm được bao nhiêu phần công việc?

Lời giải:

Số phần công việc người thứ nhất làm được trong một giờ là:

Bài 6.27 trang 12 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Nhân dịp nghỉ lễ, Việt cùng gia đình đi nghỉ mát ở Đà Nẵng. Họ đi bằng xe khách từ Hà Nội đến thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) hết   giờ, sau đó họ nghỉ ngơi một lúc, rồi tiếp tục hành trình đi từ thành phố Đồng Hới đến Đà Nẵng hết giờ. Hỏi gia đình Việt đi hết bao nhiêu thời gian từ Hà Nội đến Đà Nẵng?

Chú ý: Ngoài ra, để thực hiện phép cộng hai hỗn số, ta có thể tách phần số nguyên và phần phân số của hai hỗn số, rồi thực hiện cộng các phần số nguyên với nhau, các phần phân số với nhau. Ta được: 

Bài 6.28 trang 12 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Tính chu vi của một tam giác biết độ dài các cạnh của tam giác là

Chú ý: Ngoài ra, để thực hiện phép cộng các hỗn số, ta có thể tách phần số nguyên và phần phân số của hai hỗn số, rồi thực hiện cộng các phần số nguyên với nhau, các phần phân số với nhau. Ta được: 

Bài 6.29 trang 12 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Em hãy điền phân số thích hợp vào ô trống để hoàn thiện sơ đồ sau, biết số trong mỗi ô trống ở hàng trên bằng tổng của hai số kề nó ở hàng dưới.

Lời giải:

Mỗi ô trống ở hàng trên bằng tổng của hai số kề nó ở hàng dưới. Ta thực hiện lần lượt các ô còn lại dựa vào các ô đã biết như sau:

Vậy ta điền vào các ô còn trống như sau:

Bài 6.30 trang 12 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Đây là mẩu giấy duy nhất còn sót lại của một tài liệu.

Em hãy khôi phục lại ba dòng trên và ba dòng tiếp theo của tài liệu theo quy luật các phép tính của ba dòng còn lại.

Lời giải:

Xét ba hàng còn sót lại của mẩu giấy, ta thấy:

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*