✅ Bài 24: Nước cần cho sự sống ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Khoa học 4 Bài 24: Nước cần cho sự sống

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 24 trang 50: Điều gì sẽ xảy ra nếu người, động vật và thực vật thiếu nước?

Trả lời

Nếu thiếu nước: Cơ thể không hấp thụ được những chất dinh dưỡng hòa tan và không bài tiết được những chất thừa độc hại cần nước để thoát ra ngoài (như nước tiểu chẳng hạn).

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 24 trang 51: Con người còn cần nước vào những việc gì khác?

Trả lời

Nước sử dụng để tắm rửa, sinh hoạt, trang trí, làm hồ bơi, làm điện, giải trí làm chất để hòa tan trong một số hoạt động sản xuất trong nông nghiệp và công nghiệp.

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 24 trang 51: Nêu vai trò của nước trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp.

Trả lời

– Nước có vai trò quan trọng trong nông nghiệp vì cây cần nước để có thể phát triển (có những loại cây đặc biệt cần nhiều nước như cây lúa nước).

– Trong công nghiệp nước cần thiết để sản xuất ra sản phẩm.

Giải bài tập sách giáo khoa khoa học lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*