✅ Bài 23: Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Khoa học 4 Bài 23: Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 23 trang 48: Chỉ vào sơ đồ và nói về sự bay hơi, ngưng tụ của nước trong tự nhiên.

Trả lời

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 23 trang 49: Vẽ sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên một cách đơn giản theo trí tưởng tượng của bạn (sử dụng mũi tên và ghi chú)

Trả lời

Giải bài tập sách giáo khoa khoa học lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*