No Image

Lịch sử đàn Guitar

12 May, 2023 daykem 0

Cây đàn guitar đầu tiên có lẽ xuất hiện ở Ai Cập và Babylon từ 1000 năm trước Công nguyên. Trải qua nhiều biến đổi, […]