✅ Tìm phân số của một số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Toán lớp 4 trang 135 Tìm phân số của một số

Bài 1 (trang 135 SGK Toán 4): Một lớp học có 35 học sinh, trong đó 3/5 số học sinh được xếp loại khá. Tính số học sinh xếp loại khá của lớp học đó .

Lời giải:

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*