✅ Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Toán lớp 4 trang 151 Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Bài 1 (trang 151 SGK Toán 4): Số thứ nhất hai là 123. Tỉ số của hai số đó là 2/5 . Tìm hai số đó.

Lời giải:

Hướng dẫn : Các bước giải :

Vẽ sơ đồ.

Tìm hiệu số phần bằng nhau.

Tìm số bé.

Tìm số lớn.

Ta có sơ đồ :

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là :

5 – 2 = 3 (phần)

Số bé là : 123 : 3 × 2 = 82

Số lớn là : 123 – 82 = 205

Đáp số: Số bé: 82 ; số lớn : 205.

Cách khác:

Nếu học sinh không vẽ sơ đồ vào trong bài giải thì có thể diễn đạt như sau :

Biểu thị số bé là phần bằng nhau thì số lớn là 5 phần như thế.

Hiệu số phần bằng nhau là : 5 – 2 = 3 (phần)

Số bé là : 123 : 3 × 2 = 82

Số lớn là : 123+ 82 = 205

Đáp số: số bé : 82; số lớn : 205.

Bài 2 (trang 151 SGK Toán 4): Mẹ hơn con 25 tuổi. Tuổi con bằng 2/7  tuổi mẹ. Tính tuổi con của mỗi người.

Lời giải:

Hướng dẫn : Các bước vẽ sơ đồ

Vẽ sơ đồ.

Tìm hiệu số phần bằng nhau.

Tìm tuổi con.

Tìm tuổi mẹ.

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là : 7-2=5 (phần)

Tuổi con là : 25 : 5 × 2 = 10( tuổi)

Tuổi mẹ là : 25 + 10 = 35 ( tuổi)

Đáp số: con : 10 tuổi;

Mẹ : 35 tuổi.

Bài 3 (trang 151 SGK Toán 4): Hiệu của hai số bằng số bé nhất có ba chữ số. Tỉ số của hai số đó là 9/5 . Tìm hai số đó.

Lời giải:

Hướng dẫn: Các bước giải :

Vẽ sơ đồ.

Tìm hiệu số phần bằng nhau.

Tìm số lớn.

Tìm số bé.

Số bé nhất có ba chữ số là 100. Do hiệu hai số là 100.

Ta có sơ đồ :

Theo sơ đồ, hiệu hai số phần bằng nhau là :

9 – 5 = 4 (phần)

Số lớn là :

100 : 4 × 9 = 225

Số bé là :

225 – 100 = 125

Đáp số: Số lớn : 225 ; Số bé: 125

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*