✅ Thực hành (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Toán lớp 4 trang 159 Thực hành (tiếp theo)

Bài 1 (trang 159 SGK Toán 4): Chiều dài bảng của lớp học là 3m. Em hãy vẽ đoạn thẳng biểu thị chiều dài bảng đó trên bản đồ có tỉ lện 1 : 50.

Lời giải:

Đổi : 3m = 300cm

– Độ dài thu nhỏ : 300 : 50 = 6 (cm)

– Vẽ đoạn thẳng AB dài 6 cm.

Bài 2 (trang 159 SGK Toán 4): Nền của một phòng học là hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m. EM hãy vẽ hình biểu thị nền phòng học đó trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 200.

Lời giải:

Đổi : 8 m = 800cm ; 6m = 600cm.

Chiều dài hình chữ nhật thu nhỏ :

800 : 200 = 4 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật thu nhỏ :

600 : 200 =3 (cm)

Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4 cm , chiều rộng 3 cm.

Nói thêm : Chương trình giảm tải (2011) không yêu cầu HS viết các lời giải riêng bài 2, bài 3, bài 5.

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*