✅ Nhân với số có ba chữ số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Toán lớp 4 trang 73 Nhân với số có ba chữ số

Bài 1 (trang 73 SGK Toán 4): Đặt tính rồi tính:

a) 248 x 321;

b) 1163 x 125;

c) 3124 x 213.

Lời giải:

Đáp số:

a) 79 608

b) 145 375

c) 665 412

Bài 2 (trang 73 SGK Toán 4): Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

a262262263
b130131131
a × b

Lời giải:

a262262263
b130131131
a × b40603432234453

Bài 3 (trang 73 SGK Toán 4): Tính diện tích của mảnh vườn hình vuông có cạnh dài 125m

Lời giải:

Diện tích của mảnh vườn là:

125 x 125 = 15625 (m2)

Đáp số: 15625 (m2)

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*