✅ Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Toán lớp 4 trang 7 Luyện tập

Bài 1 (trang 7 SGK Toán 4): Tính giá trị biểu thức (theo mẫu):

a

a6 x a
56 x 5 = 30
7
10

b

b18 : b
2
3
6

c

aa + 56
50
26
100

d

b97 – b
18
37
90

Lời giải:

a

a6 x a
56 x 5 = 30
76 x 7 = 42
106 x 10 = 60

b

b18 : b
218 : 2 = 9
318 : 3 = 6
618 : 6 = 3

c

aa + 56
5050 + 56 = 106
2626 + 56 = 82
100100 + 56 = 156

d

b97 – b
1897 – 18 = 79
3797 – 37 = 60
9097 – 90 = 7

Bài 2 (trang 7 SGK Toán 4): Tính giá trị biểu thức:

a) 35 + 3 x n với n = 7;

b) 168 – m x 5 với m = 9;

c) 237 – (66 +x ) với x = 34;

d) 37 x (18 : y) với y = 9.

Lời giải:

a) Nếu n = 7 thì 35 + 3 x n = 35 + 3 x 7 = 56

b) Nếu m = 9 thì 168 – m x 5 = 168 – 9 x 5 = 123

c) Nếu x = 34 thì 237 – (66 +x ) = 237 – (66 +34) = 137

d) Nếu y = 9 thì 37 x (18 : y) = 37 x (18 : 9) = 74

Bài 3 (trang 7 SGK Toán 4): Viết vào ô trống theo mẫu

cBiểu thứcGiá trị của biểu thức
58 x c40
77 + 3 x c
6(92 – c) + 81
066 x c + 32

Lời giải:

cBiểu thứcGiá trị của biểu thức
58 x c40
77 + 3 x c28
6(92 – c) + 81167
066 x c + 3232

Bài 4 (trang 7 SGK Toán 4): Một hình vuông có độ dài cạnh là a.

Gọi chu vi hình vuông là P, ta có:

P = a x 4

Hãy tính chu vi hình vuông với:

a = 3cm; a = 5dm; a = 8m

Lời giải:

a = 3 cm, P = a x 4 = 3 x 4 = 12 (cm)

a = 5 dm, P = a x 4 = 5 x 4 = 20 (dm)

a = 8 m, P = a x 4 = 8 x 4 = 32 (m)

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*