✅ Luyện tập trang 22 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Toán lớp 4 trang 22 Luyện tập sgk

Bài 1 (trang 22 SGK Toán 4): a) Viết số bé nhất: có một chữ số, có hai chữ số; có ba chữ số.

b) Viết số lớn nhất: có một chữ số; có hai chữ số; có ba chữ số.

Lời giải:

a) Số có một chữ số, có hai chữ số; có ba chữ số là : 0; 10; 100

b) Số có một chữ số; có hai chữ số; có ba chữ số là :9; 99; 999

Bài 2 (trang 22 SGK Toán 4): a) Có bao nhiêu số có một chữ số?

b) Có bao nhiêu số có hai chữ số?

Lời giải:

a) Có 10 chữ số có một chữ số là: 0; 1; 2; 3;4 ;5 ;6; 7; 8;9

b) Có 90 chữ số có hai chữ số là: 10; 11; 12l… 97; 98; 99

Nói thêm:

Muốn biết từ 10 đến 99 có tất cả bao nhiêu số, ta tính như sau:

99 – 10 + 1 = 90 (số có hai chữ số)

Bài 3 (trang 22 SGK Toán 4): Viết chữ số thích hợp vào ô trống (trong bài là …):

a) 859 … 67 < 859 167;

b) 4 … 2 037 > 482 037;

c) 609 608 < 609 60 …;

d) 264 309 = … 64 309.

Lời giải:

Hướng dẫn:

Chẳng hạn (a): 859…67 < 859 167

Ta thấy hai số đều có sáu chữ số. Chỉ trừ hàng trăm, các chữ số ở các hàng tương ứng đều bằng nhau. Vậy … < 1

Suy ra ta phải điền 0 vào ô trống

a) 859067 < 859 167;

b) 492 037 > 482 037;

c) 609 608 < 609 609;

d) 264 309 = 264 309.

Bài 4 (trang 22 SGK Toán 4): Tìm số tự nhiên x, biết:

a) x < 5;

b) 2 < x < 5

Lời giải:

Các số tự nhiên lớn hơn 2 và bé hơn 5 là 3 và 4

Vậy x là 3, 4

Bài 5 (trang 22 SGK Toán 4): Tìm số tròn chục x, biết: 68 < x < 92

Lời giải:

Các số tròn chục lớn hơn 68 và bé hơn 92 là 70, 80, 90

Vậy x là: 70, 80, 90

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*