✅ Luyện tập trang 104 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Toán lớp 4 trang 104, 105 Luyện tập

Bài 1 (trang 104 SGK Toán 4): Hãy nêu các cặp cạnh đối diện trong: hình chữ nhật ABCD, hình bình hành EGHK, hình tứ giác MNPQ.

Lời giải:

Các cặp cạnh đối diện :

– Trong hình chữ nhật ABCD là : AB và CD, BC và AD.

– Trong hình bình hành EGHK là : EG và HK, GH và EK.

– Trong hình tứ giác MNPQ là : MN và PQ, NP và MQ.

Bài 2 (trang 105 SGK Toán 4): Viết vào ô trống (theo mẫu).

Độ dài đáy7cm14dm23m
Chiều cao16cm13dm16m
Diện tích hình bình hành7 × 16 = 112 (cm2)

Lời giải:

Độ dài đáy7cm14dm23m
Chiều cao16cm13dm16m
Diện tích hình bình hành7 × 16 = 112 (cm2)14 × 13 = 182 (dm2)23 × 16 = 368 (m2)

Bài 3 (trang 105 SGK Toán 4): Hình bình hành ABCD có độ dài cạnh AB là a, độ dài cạnh BC là b.

Công thức tính chu vi P của hình bình hành là.

P (a +b) x 2

(a và b cùng một đơn vị đo)

Áp dụng công thức trên để tính chu vi hình bình hành, biết :

a) a = 8cm; b = 3cm;

b) a= 10dm; b= 5dm.

Lời giải:

Muốn tính chu vi hình bình hành ta lấy tổng độ dài hai cạnh liên tiếp nhân với 2 ( cùng một đơn vị đo).

Đáp án :

a) Nếu a =8 cm; b= 3cm thì P = ( 8 + 3 ) x 2 = 22 cm

b) Nếu a= 10dm ; b= 5dm thì P =( 10 + 5) x 2 = 30dm.

Bài 4 (trang 105 SGK Toán 4): Một mảnh đất trồng hoa hình bình hành có độ dài đáy là 40dm, chiều cao là 25dm. Tính diện tích mảnh đất đó.

Lời giải:

Diện tích mảnh đất đó là :

40 x 25 = 1000 (dm2) hay 10m2

Đáp số: 10 m2.

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*