✅ Luyện tập chung trang 138 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Toán lớp 4 trang 138 Luyện tập chung sgk

Bài 1 (trang 138 SGK Toán 4): Tính :

Bài 5 (trang 138 SGK Toán 4): Một cửa hàng có 50 kg đường. Buổi sáng đã bán được 10kg, buổi chiều bán 3/8 số đường còn lại. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường ?

Lời giải:

Số đường còn lại sau buổi sáng là:

50 – 10 = 40 (kg)

Buổi chiều bán được số đường là:

40 x 3/8 = 15 (kg)

Cả hai buổi cửa hàng bán được số đường là:

10 + 15 = 25 (kg)

Đáp số: 25kg đường

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*