✅ Luyện tập chung trang 131 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Toán lớp 4 trang 131, 132 Luyện tập chung sgk

Bài 1 (trang 131 SGK Toán 4): Tính :

Bài 5 (trang 132 SGK Toán 4): Trong một giờ học tự chọn, lớp 4A có 2/5 số học sinh học tiếng Anh và 3/7 số học sinh Tin học. Hỏi số học sinh học Tin học và tiếng Anh bằng bao nhiêu phần tổng số học sinh cả lớp ?

Lời giải:

Số học sinh Tin học và tiếng Anh bằng:

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*