✅ Luyện tập chung trang 123 phần 1 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Toán lớp 4 trang 123 Luyện tập chung sgk (phần 1)

Bài 1 (trang 123 SGK Toán 4): Điền dấu > , <, =

Bài 2 (trang 123 SGK Toán 4): Với hai số tự nhiên 3 và 5, hãy biết :

a) Phân số bế hơn 1;

b) Phân số lớn hơn 1.

Lời giải:

Bài 4 (trang 123 SGK Toán 4): Tính:

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*