✅ Hai đường thẳng song song ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Toán lớp 4 trang 51 Hai đường thẳng song song

Bài 1 (trang 51 SGK Toán 4): a) Cho hình chữ nhật ABCD, AB và DC là một cặp song song với nhau.

Hãy nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau có trong hình chữ nhật đó.

b) Nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau có trong hình vuông MNPQ.

Lời giải:

a) Trong hình chữ nhật ABCD có:

– AB và DC là cặp cạnh song song với nhau.

– AD và BC là cặp cạnh song song với nhau.

b) Trong hình vuông MNPQ có:

– MN và PQ là cặp cạnh song song với nhau.

– MQ và NP là cặp cạnh song song với nhau.

Bài 2 (trang 51 SGK Toán 4): Trong hình bên, cho biết các hình tứ giác ABEG, ACDG, BCDE đều là hình chữ nhật. Cạnh BE song song với những cạnh nào?

Lời giải:

BE song song với cạnh AG và song song với cạnh CD

Bài 3 (trang 51 SGK Toán 4): Trong mỗi hình dưới đây:

a) Nêu tên cặp cạnh song song với nhau;

b) Nêu tên cặp cạnh vuông góc với nhau.

Lời giải:

a) MN song song với QP.

DI song song với GH

b) MN vuông góc với MQ.

DE vuông góc với EG

DI vuông góc với IH

IH vuông góc với GH

MQ vuông góc với QP

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*