✅ Góc nhọn, góc tù, góc bẹt ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Toán lớp 4 trang 49 Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Bài 1 (trang 49 SGK Toán 4): Trong các góc sau đây góc nào là: góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt?

Lời giải:

– Góc đỉnh A: cạnh AM, AN và góc đỉnh D;cạnh DV, DU là góc nhọn.

– Góc đỉnh B; cạnh BP, BQ và góc đỉnh O; cạnh OG, OH là các góc tù

– Góc đỉnh C; cạnh CI, CK là góc vuông

– Góc đỉnh E cạnh EX,EY là góc bẹt

Bài 2 (trang 49 SGK Toán 4): Trong các hình tam giác sau:

– Hình tam giác nào có ba góc nhọn?

– Hình tam giác nào có goc vuông?

– Hình tam giác nào có góc tù?

Lời giải:

– Hình tam giác có ba góc nhọn là tam giác ABC

– Hình tam giác có góc vuông là tam giác DEG

– Hình tam giác có góc tù là tam giác MNP

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*