Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2

5/5 - (1 vote)

Chương 3: Hình học

Bài 85: Hình tam giác

Bài 86: Diện tích hình tam giác

Bài 87: Luyện tập

Bài 88: Luyện tập chung

Bài 89: Tự kiểm tra

Bài 90: Hình thang

Bài 91: Diện tích hình thang

Bài 92: Luyện tập

Bài 93: Luyện tập chung

Bài 94: Hình tròn. Đường tròn

Bài 95: Chu vi hình tròn

Bài 96: Luyện tập

Bài 97: Diện tích hình tròn

Bài 98: Luyện tập

Bài 99: Luyện tập chung

Bài 100: Giới thiệu biểu đồ hình quạt

Bài 101: Luyện tập về tính diện tích

Bài 102: Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)

Bài 103: Luyện tập chung

Bài 104: Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

Bài 105: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Bài 106: Luyện tập

Bài 107: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

Bài 108: Luyện tập

Bài 109: Luyện tập chung

Bài 110: Thể tích của một hình

Bài 111: Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối

Bài 112: Mét khối

Bài 113: Luyện tập

Bài 114: Thể tích hình hộp chữ nhật

Bài 115: Thể tích hình lập phương

Bài 116: Luyện tập chung

Bài 117: Luyện tập chung

Bài 118: Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu

Bài 119: Luyện tập chung

Bài 120: Luyện tập chung

Bài 121: Tự kiểm tra

Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều

I – Số đo thời gian

Bài 122: Bảng đơn vị đo thời gian

Bài 123: Cộng số đo thời gian

Bài 124: Trừ số đo thời gian

Bài 125: Luyện tập

Bài 126: Nhân số đo thời gian với một số

Bài 127: Chia số đo thời gian với một số

Bài 128: Luyện tập

Bài 129: Luyện tập chung

II – Vận tốc, quãng đường, thời gian

Bài 130: Vận tốc

Bài 131: Luyện tập

Bài 132: Quãng đường

Bài 133: Luyện tập

Bài 134: Thời gian

Bài 135: Luyện tập

Bài 136: Luyện tập chung

Bài 137: Luyện tập chung

Bài 138: Luyện tập chung

Chương 5: Ôn tập

I – Ôn tập về số tự nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượng

Bài 139: Ôn tập về số tự nhiên

Bài 140: Ôn tập về phân số

Bài 141: Ôn tập về phân số (tiếp theo)

Bài 142: Ôn tập về số thập phân

Bài 143: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)

Bài 144: Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

Bài 145: Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo)

Bài 146: Ôn tập về đo diện tích

Bài 147: Ôn tập về đo thể tích

Bài 148: Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)

Bài 149: Ôn tập về đo thời gian

II – Ôn tập về các phép tính với các số tự nhiên, phân số, số thập phân

Bài 150: Phép cộng

Bài 151: Phép trừ

Bài 152: Luyện tập

Bài 153: Phép nhân

Bài 154: Luyện tập

Bài 155: Phép chia

Bài 156: Luyện tập

Bài 157: Luyện tập

Bài 158: Ôn tập về các phép tính số đo thời gian

III – Ôn tập về hình học

Bài 159: Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình

Bài 160: Luyện tập

Bài 161: Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

Bài 162: Luyện tập

Bài 163: Luyện tập chung

IV – Ôn tập về giải toán

Bài 164: Một số dạng bài toán đã học

Bài 165: Luyện tập

Bài 166: Luyện tập

Bài 167: Luyện tập

Bài 168: Ôn tập về biểu đồ

Bài 169: Luyện tập chung

Bài 170: Luyện tập chung

Bài 171: Luyện tập chung

Bài 172: Luyện tập chung

Bài 173: Luyện tập chung

Bài 174: Luyện tập chung

Bài 175: Tự kiểm tra

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*