Giải bài tập sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5 tập 2

5/5 - (1 vote)

Người công dân Tuần 19

Người công dân Tuần 19

Chính tả: Nghe – viết Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực

Luyện từ và câu: Luyện từ và câu: Câu ghép

Kể chuyện: Chiếc đồng hồ

Tập đọc: Người công dân số Một (tiếp theo)

Tập làm văn: Luyện tập tả người

Luyện từ và câu: Cách nối các vế câu

Tập làm văn: Luyện tập tả người (Dựng đoạn kết bài)

Người công dân Tuần 20

Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ

Chính tả: Nghe – viết Cánh cam lạc mẹ

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Công dân

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Người tài trợ đặc biệt của Cách mạng

Tập làm văn: Tả người

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động

Người công dân Tuần 21

Tập đọc: Trí dũng song toàn

Chính tả: Nghe viết Trí dũng song toàn

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Tiếng rao đêm

Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Tập làm văn: Trả bài văn tả người

Vì cuộc sống thanh bình Tuần 22

Tập đọc: Lập làng giữ biển

Chính tả (Nghe – viết): Hà Nội

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Kể chuyện: Ông Nguyễn Khoa Đăng

Tập đọc: Cao Bằng

Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Tập làm văn: Kể chuyện

Vì cuộc sống thanh bình Tuần 23

Tập đọc: Tập đọc: Phân xử tài tình

Chính tả (Nhớ – viết): Cao Bằng

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự – an ninh

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Chú đi tuần

Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Tập làm văn: Trả bài văn kể chuyện

Vì cuộc sống thanh bình Tuần 24

Tập đọc: Luật tục xưa của người Ê-đê

Chính tả (Nghe – viết): Núi non hùng vĩ

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự – an ninh

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Hộp thư mật

Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật

Nhớ nguồn Tuần 25

Tập đọc: Phong cảnh đền Hùng

Chính tả (Nghe – viết): Ai là thủy tổ loài người?

Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ

Kể chuyện: Vì muôn dân

Tập đọc: Cửa sông

Tập làm văn: Tả đồ vật

Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ

Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại

Nhớ nguồn Tuần 26

Tập đọc: Nghĩa thầy trò

Chính tả (Nghe – viết): Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân

Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại

Luyện từ và câu: Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu

Tập làm văn: Trả bài văn tả đồ vật

Nhớ nguồn Tuần 27

Tập đọc: Tranh làng Hồ

Chính tả (Nhớ – viết): Cửa sông

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Đất nước

Tập làm văn: Ôn tập về tả cây cối

Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối

Tập làm văn: Tả cây cối

Ôn tập giữa học kì II Tuần 28

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 6

Tiết 7

Tiết 8

Nam và nữ Tuần 29

Tập đọc: Một vụ đắm tàu

Chính tả (Nhớ – viết): Đất nước

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu

Kể chuyện: Lớp trưởng lớp tôi

Tập đọc: Con gái

Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu

Tập làm văn: Trả bài văn tả cây cối

Nam và nữ Tuần 30

Tập đọc: Thuần phục sư tử

Chính tả (Nghe – viết): Cô giáo của tương lai

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Tà áo dài Việt Nam

Tập làm văn: Ôn tập về tả con vật

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)

Tập làm văn: Tả con vật (Kiểm tra viết)

Nam và nữ Tuần 31

Tập đọc: Công việc đầu tiên

Chính tả (Nghe – viết): Tà áo dài Việt Nam

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Bầm ơi

Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)

Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh

Những chủ nhân tương lai Tuần 32

Tập đọc: Út Vịnh

Chính tả (Nhớ – viết): Bầm ơi

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)

Kể chuyện: Nhà vô địch

Tập đọc: Những cánh buồm

Tập làm văn: Trả bài văn tả con vật

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm)

Tập làm văn: Tả cảnh

Những chủ nhân tương lai Tuần 33

Tập đọc: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Chính tả (Nghe – viết): Trong lời mẹ hát

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trẻ em

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Sang năm con lên bảy

Tập làm văn: Ôn tập về tả người

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu ngoặc kép)

Tập làm văn: Tả người

Những chủ nhân tương lai Tuần 34

Tập đọc: Lớp học trên đường

Chính tả (Nhớ – viết): Sang năm con lên bảy

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quyền và bổn phận

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Nếu trái đất thiếu trẻ con

Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang)

Tập làm văn: Trả bài văn tả người

Ôn tập cuối học kì II Tuần 35

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 6

Tiết 7

Tiết 8

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*