✅ Chia cho số có một chữ số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Toán lớp 4 trang 77 Chia cho số có một chữ số

Bài 1 (trang 77 SGK Toán 4): Đặt tính rồi tính:

a) 278 157 : 3

304 968 : 4

408 090 : 5

b) 158 735 :3

475 908 : 5

301 849 : 7

Lời giải:

Bài 2 (trang 77 SGK Toán 4): Người ta đổ đều 128 610l xăng vào 6 bể. Hỏi mỗi bể đó có bao nhiêu lít xăng?

Lời giải:

Số lít xăng ở mỗi bể là:

128 610 : 6 = 21 435 (l)

Đáp số: 21 435 (l)

Bài 3 (trang 77 SGK Toán 4): Người ta xếp 187 250 cái áo vào các hộp, mỗi hộp 8 áo. Hỏi có thể xếp được vào nhiều nhât bao nhiêu hộp và còn thừa mấy cái áo?

Lời giải:

Ta có: 187 250 : 8 = 23 406 (dư 2)

Vậy ta có thể xếp được vào nhiều nhất 23 406 hộp và còn thừa 2 cái áo

Đáp số: 23 406 hộp và còn thừa 2 cái áo

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*