Các phương pháp dạy học chemistry hiệu quả

5/5 - (1 vote)

Hóa học là một môn học tự nhiên đòi hỏi sự logic, tư duy trừu tượng và khả năng thực hành cao. Để học tốt môn hóa học, học sinh cần có sự hứng thú và tích cực tham gia các hoạt động học tập. Do đó, việc lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp là rất quan trọng.

Dưới đây là một số phương pháp dạy học hóa học hiệu quả:

 • Phương pháp dạy học tích cực

Phương pháp dạy học tích cực là phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm, trong đó học sinh là chủ thể của hoạt động học tập. Phương pháp này giúp học sinh phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Một số phương pháp dạy học tích cực hiệu quả trong dạy học hóa học như:

 • Phương pháp thảo luận nhóm
 • Phương pháp đóng vai
 • Phương pháp giải quyết vấn đề
 • Phương pháp học theo dự án
 • Phương pháp dạy học theo tình huống
 • Phương pháp dạy học thực nghiệm

Phương pháp dạy học thực nghiệm là phương pháp dạy học cho phép học sinh trực tiếp thực hiện các thí nghiệm hóa học. Phương pháp này giúp học sinh hình thành và phát triển các năng lực quan sát, phân tích, tổng hợp, giải thích hiện tượng hóa học.

 • Phương pháp sử dụng đồ dùng, phương tiện dạy học

Đồ dùng, phương tiện dạy học là những công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc dạy học. Trong dạy học hóa học, việc sử dụng đồ dùng, phương tiện dạy học cần đảm bảo tính chính xác, khoa học và phù hợp với nội dung bài học.

 • Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Kiểm tra, đánh giá là một trong những khâu quan trọng của quá trình dạy học. Phương pháp kiểm tra, đánh giá cần đảm bảo tính khách quan, chính xác và công bằng.

Ngoài ra, giáo viên cần chú ý đến việc lựa chọn nội dung, phương pháp dạy học phù hợp với trình độ, năng lực của học sinh. Đồng thời, giáo viên cần tạo môi trường học tập thân thiện, cởi mở, khuyến khích học sinh trao đổi, thảo luận và phát huy tính sáng tạo.

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về cách vận dụng các phương pháp dạy học hóa học hiệu quả:

 • Ví dụ về phương pháp dạy học tích cực

Trong bài học về “Liên kết hóa học”, giáo viên có thể sử dụng phương pháp thảo luận nhóm để giúp học sinh hiểu rõ về các loại liên kết hóa học. Giáo viên chia lớp thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm thảo luận về một loại liên kết hóa học. Sau khi thảo luận, các nhóm sẽ báo cáo kết quả thảo luận của mình trước lớp. Giáo viên sẽ tổng kết và giải đáp các thắc mắc của học sinh.

 • Ví dụ về phương pháp dạy học thực nghiệm

Trong bài học về “Chất rắn”, giáo viên có thể sử dụng phương pháp dạy học thực nghiệm để giúp học sinh tìm hiểu về tính chất của các chất rắn. Giáo viên yêu cầu học sinh tiến hành thí nghiệm xác định tính chất của các chất rắn như: tính cứng, tính giòn, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt,… Sau khi thực hiện thí nghiệm, học sinh sẽ thu thập kết quả và báo cáo trước lớp. Giáo viên sẽ tổng kết và đánh giá kết quả thí nghiệm của học sinh.

 • Ví dụ về phương pháp sử dụng đồ dùng, phương tiện dạy học

Trong bài học về “Phản ứng hóa học”, giáo viên có thể sử dụng mô hình phân tử để giúp học sinh hình dung rõ hơn về quá trình diễn ra phản ứng hóa học. Giáo viên có thể sử dụng mô hình phân tử để minh họa cho các loại phản ứng hóa học như: phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy, phản ứng thế, phản ứng trao đổi,…

 • Ví dụ về phương pháp kiểm tra, đánh giá

Trong bài học về “Định luật bảo toàn khối lượng”, giáo viên có thể sử dụng bài tập trắc nghiệm khách quan để kiểm tra, đánh giá kiến thức của học sinh. Bài tập trắc nghiệm khách quan giúp giáo viên đánh giá được kiến thức của học sinh một cách nhanh chóng và chính xác.

Tóm lại, việc lựa chọn phương pháp dạy học hóa học hiệu quả là rất quan trọng. Giáo viên cần linh hoạt vận dụng các phương pháp dạy học tích cực, kết hợp với việc sử dụng đồ dùng, phương tiện dạy học và kiểm tra, đánh giá phù hợp

Xem thêm

Gia sư chemistry

Các lưu ý khi học chemistry với gia sư

Các phương pháp dạy học chemistry hiệu quả

Nội dung môn học IGCSE Chemistry? 4 điểm khác biệt của IGCSE Chemistry và môn Hóa học tại Việt Nam