Các nguồn tài liệu học calculus hữu ích

5/5 - (1 vote)

Calculus là một môn học quan trọng trong chương trình toán học phổ thông và đại học. Môn học này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về phép tính vi phân và tích phân, là nền tảng cho nhiều môn học khác như vật lý, kỹ thuật, kinh tế,…

Để học calculus hiệu quả, học sinh cần có các nguồn tài liệu học tập hữu ích. Dưới đây là một số nguồn tài liệu học calculus hữu ích mà học sinh có thể tham khảo:

 • Sách giáo khoa calculus: Sách giáo khoa calculus là nguồn tài liệu chính cung cấp kiến thức cơ bản về calculus. Học sinh cần nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa calculus để có thể học tập hiệu quả.
 • Sách tham khảo calculus: Sách tham khảo calculus cung cấp thêm các kiến thức và bài tập nâng cao cho học sinh. Học sinh có thể tham khảo sách tham khảo calculus để nâng cao kiến thức và kỹ năng giải bài tập.
 • Bài giảng calculus trên mạng: Bài giảng calculus trên mạng cung cấp các kiến thức calculus một cách trực quan và dễ hiểu. Học sinh có thể tham khảo bài giảng calculus trên mạng để bổ sung kiến thức và hiểu rõ các khái niệm của calculus.
 • Các trang web học calculus: Các trang web học calculus cung cấp các bài tập calculus, các giải pháp của bài tập calculus và các tài liệu học calculus khác. Học sinh có thể tham khảo các trang web học calculus để luyện tập và nâng cao kỹ năng giải bài tập calculus.

Dưới đây là một số nguồn tài liệu học calculus cụ thể mà học sinh có thể tham khảo:

 • Sách giáo khoa calculus:
  • Calculus with Applications by James Stewart
  • Calculus: Early Transcendentals by James Stewart
  • Calculus by Michael Spivak
 • Sách tham khảo calculus:
  • Calculus for the Life Sciences by James Stewart
  • Calculus for Business and Economics by James Stewart
  • Calculus with Applications for Business and Economics by Michael Ross
 • Bài giảng calculus trên mạng:
  • Khan Academy
  • MIT OpenCourseWare
  • Coursera
 • Các trang web học calculus:
  • Paul’s Online Math Notes
  • Math Vault
  • Mathway

Việc lựa chọn các nguồn tài liệu học calculus phù hợp với nhu cầu và khả năng của học sinh là rất quan trọng. Học sinh nên tham khảo ý kiến của bạn bè, người thân hoặc thầy cô giáo để lựa chọn các nguồn tài liệu học calculus phù hợp.

Xem thêm

Gia sư calculus

Các nguồn tài liệu học calculus hữu ích

Các bài tập calculus thường gặp

Giải mã môn Calculus: Nỗi ám ảnh của sinh viên