Các khái niệm cơ bản của môn học Business

5/5 - (1 vote)

Môn học Business cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về kinh doanh, bao gồm các lĩnh vực như: kinh tế học, marketing, quản trị kinh doanh, luật kinh doanh, tài chính kế toán,… Dưới đây là một số khái niệm cơ bản của môn học Business:

1. Kinh doanh

Kinh doanh là quá trình mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ để thu lợi nhuận. Kinh doanh là một hoạt động quan trọng trong nền kinh tế, góp phần tạo ra của cải vật chất và giải quyết việc làm cho xã hội.

2. Doanh nghiệp

Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp có mục tiêu kinh doanh là thu lợi nhuận.

3. Thị trường

Thị trường là nơi diễn ra các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ. Thị trường là nơi gặp gỡ của người mua và người bán, nơi quyết định giá cả và số lượng hàng hóa, dịch vụ được mua bán.

4. Người mua

Người mua là người có nhu cầu về hàng hóa, dịch vụ và có khả năng thanh toán.

5. Người bán

Người bán là người có hàng hóa, dịch vụ để bán và có nhu cầu bán hàng.

6. Giá cả

Giá cả là thước đo giá trị của hàng hóa, dịch vụ. Giá cả được quyết định bởi cung và cầu trên thị trường.

7. Cung

Cung là lượng hàng hóa, dịch vụ sẵn sàng bán trên thị trường tại một thời điểm nhất định.

8. Cầu

Cầu là lượng hàng hóa, dịch vụ mà người mua sẵn sàng mua trên thị trường tại một thời điểm nhất định.

9. Lợi nhuận

Lợi nhuận là phần chênh lệch giữa doanh thu và chi phí. Lợi nhuận là mục tiêu của kinh doanh.

10. Chi phí

Chi phí là toàn bộ các khoản tiền mà doanh nghiệp bỏ ra để sản xuất, kinh doanh. Chi phí là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp.

Ngoài các khái niệm cơ bản trên, môn học Business còn cung cấp cho học sinh những kiến thức về các lĩnh vực khác của kinh doanh, như:

  • Kinh tế học

Kinh tế học là môn học nghiên cứu về cách thức phân bổ các nguồn lực khan hiếm trong xã hội. Kinh tế học cung cấp cho học sinh những kiến thức về các vấn đề kinh tế, như: cung cầu, giá cả, thất nghiệp, lạm phát,…

  • Marketing

Marketing là quá trình nghiên cứu, xác định, đáp ứng và giữ vững nhu cầu của khách hàng. Marketing cung cấp cho học sinh những kiến thức về các hoạt động marketing, như: nghiên cứu thị trường, phân tích nhu cầu khách hàng, lập kế hoạch marketing, quảng cáo, xúc tiến bán hàng,…

  • Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh là quá trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra các hoạt động của doanh nghiệp. Quản trị kinh doanh cung cấp cho học sinh những kiến thức về các chức năng quản trị, như: hoạch định chiến lược, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra,…

  • Luật kinh doanh

Luật kinh doanh là hệ thống các quy tắc, quy định do Nhà nước ban hành để điều chỉnh các hoạt động kinh doanh. Luật kinh doanh cung cấp cho học sinh những kiến thức về các quy định pháp luật liên quan đến kinh doanh, như: thành lập doanh nghiệp, hợp đồng kinh tế, sở hữu trí tuệ,…

  • Tài chính kế toán

Tài chính kế toán là lĩnh vực nghiên cứu về việc thu thập, xử lý, phân tích và sử dụng thông tin tài chính. Tài chính kế toán cung cấp cho học sinh những kiến thức về các vấn đề tài chính, kế toán, như: kế toán tài sản, kế toán nguồn vốn, kế toán doanh thu, chi phí, lợi nhuận,…

Kiến thức cơ bản của môn học Business là nền tảng quan trọng giúp học sinh hiểu rõ về kinh doanh và phát triển các kỹ năng cần thiết trong kinh doanh.

Xem thêm

Gia sư Business

Các lý thuyết kinh doanh quan trọng

Các khái niệm cơ bản của môn học Business

Kinh nghiệm học gia sư Business hiệu quả