✅ Bài 69 – 70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Khoa học 4 Bài 69 – 70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 69 – 70 trang 138:

1. Dựa vào sơ đồ sau, hãy trình bày quá trình trao đổi chất của cây với môi trường.

2. Nêu nhiệm vụ của rễ, thân, lá trong quá trình trao đổi chất của cây.

3. Nói về vai trò của thực vật đối với sự sống trên Trái Đất.

Trả lời

1.

2. Rễ có nhiệm vụ hút nước để hòa tan các chất khoáng nuôi cây, thân là để vận chuyển các chất dinh dưỡng đến các bộ phận của cây, lá có nhiệm vụ quang hợp và hô hấp.

3. Thực vật có vai trò quan trọng đối với sự sống trên Trái Đất vì thực vật thường là bắt đầu của một chuỗi thức ăn.

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 69 – 70 trang 138:

Lau khô thành ngoài cốc rồi cho vào cốc mấy cục nước đá. Một lát sau, sờ vào thành ngoài cốc ta thấy ướt. Theo bạn, câu nào dưới đây là đúng?

a) Nước đá bốc hơi đọng lại ở thành cốc

b) Hơi nước trong không khí ở chỗ thành cốc bị lạnh nên ngưng tụ lại.

c) Nước đã thấm từ trong cốc ra ngoài.

Trả lời

Đáp án là b. Do hơi nước trong xung quanh thành cốc gặp nhiệt độ lạnh nên ngưng tụ lại thành các giọt nước đọng ngoài thành.

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 69 – 70 trang 139:

Úp một cốc thuỷ tinh lên cây nến đang cháy, cây nến cháy yếu dần rồi tắt hẳn. Hãy chọn một lời giải thích mà bạn thấy đúng.

a) Khi úp cốc lên, khỏng khí trong cốc bị hết nên nến tắt.

b) Khi nến cháy, khí ô-xi bị mất đi, khi ta úp cốc không có thêm không khí để cung cấp ô-xi nên nến tắt.

c) Khi nến cháy, khí các-bô-níc bị mất đi, khi ta úp cốc không có thêm không khí để cung cấp khí các-bồ-níc nên nến tắt.

Trả lời

Đáp án là b. Vì oxi cần cho sự cháy. Nếu hết oxi mà không được cấp thêm thì nến không cháy được nữa.

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 69 – 70 trang 139:

Làm thế nào để cốc nước nóng nguội đi nhanh?

– Nêu các ý tưởng.

– Nêu phương án để kiểm tra phương pháp nào làm nguội nhanh nhất.

Trả lời

Một số ý tưởng:

– Cho cốc nước nóng vào chậu nước.

– Cho cốc nước nóng vào ngăn đá tủ lạnh.

– Để cốc nước ra gió.

Để kiểm tra phương pháp nào làm nguội nhanh nhất ta sử dụng đồng hồ và nhiệt kế để đánh giá xem lúc mất bao lâu thì cốc nước chuyển xuống nhiệt độ mà ta mong muống.

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 69 – 70 trang 139: Thi nói về vai trò của không khí và nước trong đời sống.

Trả lời

– Một số vai trò của không khí: Động thực vật không thể sống nếu thiếu không khí, không khí cung cấp oxi cho sự cháy, khí oxi là nguyên liệu để cây hô hấp.

– Một số vai trò của nước: Động thực vật không thể sống thiếu nước, nước còn sử dụng trong sản xuất, vui chơi giải trí.

Giải bài tập sách giáo khoa khoa học lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*