✅ Bài 57: Thực vật cần gì để sống ? ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Khoa học 4 Bài 57: Thực vật cần gì để sống ?

Cây 1: Đặt trong phòng tối, tưới nước thường xuyên.

Cây 2: Để nơi có ánh sáng, tưới nước thường xuyên, nhưng bôi một lớp keo mỏng, trong suốt lên hai mặt lá nhằm ngăn cản sự trao đổi khí của lá.

Cây 3: Để nơi có ánh sáng nhưng không tưới nước.

Cây 4 và cây 5: Để nơi có ánh sáng, tưới nước thường xuyên.

– Trong năm cây đậu trên, cây nào sẽ sống và phát triển bình thường? Tại sao?

– Những cây còn lại sẽ như thế nào? Tại sao cây đó phát triển không bình thường và có thể chết rất nhanh?

– Nêu những điều kiện để cây sống và phát triển bình thường.

Trả lời

– Cây 4 sẽ phát triển bình thường. Vì có nước, chất khoáng, ánh sáng và không khí để thực hiện các quá trình trao đổi khí.

– Những cây còn lại sẽ phát triển không bình thường hoặc chết vì:

   + Cây 1: Thiếu ánh sáng để quang hợp.

   + Cây 2: Không có sự trao đổi khí trên lá.

   + Cây 3: Không có nước để hòa tan chất dinh dưỡng.

   + Cây 5: Không có chất khoáng.

Giải bài tập sách giáo khoa khoa học lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*