✅ Bài 5: Dấu hỏi, dấu ngã ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Tin học 3 Bài 5: Dấu hỏi, dấu ngã – Cùng học Tin học Quyển 1 lớp 3

Bài thực hành 1 trang 92 SGK Tin học 3: Khởi động phần mềm Word và tập gõ các từ: quả vải, dũng cảm, cửa sổ theo kiểu Telex như bảng trên.

Lời giải:

Em gõKết quả
Quar vairQuả vải
Dungx camrDũng cảm
Cuwar soorCửa sổ

Bài thực hành 2 trang 93 SGK Tin học 3: Khởi động phần mềm Word và tập gõ các từ: quả vải, dũng cảm, cửa sổ theo kiểu Vni như bảng trên.

Lời giải:

Em gõKết quả
Qua3 vai3Quả vải
Dung4 cam3Dũng cảm
Cu7a3 so63Cửa sổ

Bài thực hành 3 trang 93 SGK Tin học 3: Em hãy gõ các từ sau (theo kiểu Telex hoặc Vni):

Lời giải:

Bài thực hành 4 trang 94 SGK Tin học 3: Gõ đoạn văn sau (theo kiểu Telex hoặc Vni):

Lời giải:

Bài thực hành 5 trang 94 SGK Tin học 3: Em có biết cách gõ từ boong kiểu Telex trong chế độ gõ Tiếng Việt? Em hãy thử gõ liên tiếp ba chữ o và đưa ra nhận xét.

Lời giải:

– Để gõ được chữ boong kiểu Telex trong Tiếng việt, ta gõ 3 lần liên tiếp chữ o.

– Khi gõ 2 lần liên tiếp một chữ cái ra được một chữ có dấu, ta gõ thêm lần nữa thì sẽ ra ra hai chữ cái.

Bài thực hành 6 trang 94 SGK Tin học 3: Em hãy gõ các từ sau:

Lời giải:

Giải bài tập sách giáo khoa tin học lớp 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*