Bài 4: Đánh giá kĩ năng gõ bàn phím

5/5 - (1 vote)

Bài 1 trang 77 SGK Tin học 5: Trong khi gõ phím, hàng phím nào luôn cần lấy làm chuẩn để xác định vị trí đặt các ngón tay?

 Hàng phím trên;
 Hàng phím dưới;
 Hàng phím số;
 Hàng phím cơ sở.

Lời giải:

 
 Hàng phím trên;
 Hàng phím dưới;
 Hàng phím số;
xHàng phím cơ sở.

Bài 2 trang 77 SGK Tin học 5: Các kí tự đặc biệt trong hàng phím số của bàn phím được gõ như thế nào?

 Tất cả đều do hai ngón út phụ trách;
 Các phím này được gõ theo sự phân công.

Lời giải:

 
 Tất cả đều do hai ngón út phụ trách;
xCác phím này được gõ theo sự phân công.

Bài 3 trang 77 SGK Tin học 5: Dưới đây là các trích đoạn từ một câu chuyện ngụ ngôn của Ê-dốp. Với mỗi trích đoạn em hãy đếm xem có bao nhiêu từ soạn thảo và bao nhiêu câu.

Lời giải:

Số từ soạn thảo: [87] Số câu: [3]

Số từ soạn thảo: [51] Số câu: [4]

Số từ soạn thảo: [68] Số câu: [3]

Bài 4 trang 78 SGK Tin học 5: Cần nhấn giữ phím Shift nào khi gõ các phím { } ?

 Phím Shift bên trái;
 Phím Shift bên phải.

Lời giải:

 
xPhím Shift bên trái;
xPhím Shift bên phải.

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*