Bài 3: Tổ chức thông tin trong máy tính

5/5 - (1 vote)

Bài thực hành 1 trang 13 SGK Tin học 5: Mở cửa sổ My Computer và tìm thư mục có chứa một tệp văn bản (hay tệp hình vẽ) em đã lưu trong máy tính. Sau đó nháy đúp chuột để mở tệp đó.

Lời giải:

– Mục chứa tệp văn bản: C:\Users\Lust\Desktop\Kho.docx

– Văn bản sau khi mở:

Bài thực hành 2 trang 15 SGK Tin học 5: Tạo một tệp văn bản (hoặc tệp hình vẽ) và lưu tệp đó trong một thư mục đã có sẵn trên máy tính.

Lời giải:

– Vào ổ đĩa (E), chọn thư mục Vietjack.

– Tạo tệp văn bản có tên: Vietjack

– Kết quả:

Bài thực hành 3 trang 16 SGK Tin học 5: Tạo một thư mục mới và đặt tên cho thư mục đó. Sau đó tạo tệp văn bản (hoặc tệp hình vẽ) và lưu tệp đó trong thư mục em mới tạo được.

Lời giải:

– Tại ổ đĩa (D) ta tạo thư mục có tên: TinHocQuyen3

– Bên trong thư mục TinHocQuyen3, tạo tệp văn bản có tên TaiLieu:

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*