Bài 3: Ghi nhạc bằng Encore (tiếp)

5/5 - (1 vote)

Bài 1 trang 143 SGK Tin học 5: Dấu luyến khác nhau dấu nối ở điểm nào?

Lời giải:

– Dấu nối để nối hai hoặc nhiều nốt nhạc liền nhau có cùng cao độ.

– Dấu luyến để nối hai hay nhiều nốt nhạc liền nhau có cao độ khác nhau

Bài 2 trang 143 SGK Tin học 5: Em chỉ có thể tạo dấu nối hoặc dấu luyến nối hai nốt nhạc đứng cạnh nhau. Phát biểu đó đúng hay sai?

 Đúng
 Sai

Lời giải:

 
xĐúng

Bài 3 trang 143 SGK Tin học 5: Với phần mềm Encore, ngoài việc ghi các nốt nhạc, em có thể:

 Ghi tên bản nhạc.
 Ghi tác giả của bản nhạc
 Ghi lời hát cho bản nhạc
 Tất cả những thông tin nói trên.

Lời giải:

 
xTất cả những thông tin nói trên.

Bài thực hành 1 trang 138 SGK Tin học 5: Khởi động Encore và mở một trang nhạc trống. Thay đổi số chỉ nhịp thành 2/4, ghi các nốt nhạc và tạo các dấu nối, dấu luyến như trên hình 102 dưới đây.

Lời giải:

Bài thực hành 2 trang 139 SGK Tin học 5: Ghi bản nhạc Ngày mùa vui (H. 103) bằng Encore. Lưu ý tạo các dấu nối và dấu luyến (em chưa cần ghi tên và tác giả bản nhạc).

Lời giải:

Bài thực hành 3 trang 140 SGK Tin học 5: Ghi tên bản nhạc và tác giả bản nhạc Ngày mua vui như hình 103.

Lời giải:

Bài thực hành 4 trang 142 SGK Tin học 5: Ghi lời bài hát Ngày mua vui vào máy tính (H. 109)

Lời giải:

Bài thực hành 5 trang 143 SGK Tin học 5: Dùng phần mềm Encore, hãy ghi lại nhạc và lời bài hát linh Inh lá ơi vào máy tính, rồi tập nghe và hát:

Lời giải:

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*