✅ Bài 3: Em học nhạc với Encore (tiếp) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Tin học 4 Bài 3: Em học nhạc với Encore (tiếp) – Cùng học Tin học Quyển 2 lớp 4

Bài 1 trang 123 SGK Tin học 4: Trường độ của nốt nhạc là gì?

 Mức độ trầm bổng của nốt nhạc
 Thời gian ngân dài hay ngắn của nốt nhạc
 Mức độ đọc to hay nhỏ của nốt nhạc

Lời giải:

 Mức độ trầm bổng của nốt nhạc
xThời gian ngân dài hay ngắn của nốt nhạc
 Mức độ đọc to hay nhỏ của nốt nhạc

Bài 2 trang 123 SGK Tin học 4: Nối cho đúng:

Lời giải:

Bài 3 trang 123 SGK Tin học 4: Số chỉ nhịp 3/4 (ba–bốn )cho em biết điều gì?

Mỗi nhịp có 4 phách
Mỗi nhịp có 4 – 3 = 1 phách
Mỗi nhịp có 4 + 3 = 7 phách
Mỗi nhịp có 3 phách.

Lời giải:

Mỗi nhịp có 4 phách
Mỗi nhịp có 4 – 3 = 1 phách
Mỗi nhịp có 4 + 3 = 7 phách
xMỗi nhịp có 3 phách.

Bài 4 trang 123 SGK Tin học 4: Trong ba khuông nhạc dưới đây, khuông nhạc nào có số chỉ nhịp viết sai?

Lời giải:

– Khuông A và B có số chỉ nhịp viết sai.

Bài thực hành 1 trang 120 SGK Tin học 4: Khởi động Encore, mở một bản nhạc em thích trong thư mục nhactieuhoc.

• Quan sát các nốt nhạc trong bản nhạc, nhận biết trường độ của một số nốt nhạc.

• Nháy chuột vào nút để nghe bản nhạc

Lời giải:

Bài thực hành 2 trang 122 SGK Tin học 4: Mở bản nhạc “Bài tập đọc nhạc” (tệp baitapdocnhac.enc) trong thư mục nhactieuhoc.

• Quan sát khuông nhạc, khoá sol, vạch nhịp, số chỉ nhịp và các nốt nhạc…

• Chơi nhạc và tập đọc bản nhạc

Lời giải:

Bài thực hành 3 trang 122 SGK Tin học 4: Tập hát và đọc bản nhạc Chiếc khăn tay (tệp chiec khan tay.enc).

Lời giải:

Giải bài tập sách giáo khoa Tin học lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*