✅ Bài 3: Bàn phím máy tính ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Tin học 3 Bài 3: Bàn phím máy tính – Cùng học Tin học Quyển 1 lớp 3

Bài 1 trang 18 SGK Tin học 3: Em hãy viết các chữ ở hàng phím cơ sở theo thứ tự từ trái sang phải

Lời giải:

a s d f g h j k l

Bài 2 trang 18 SGK Tin học 3: Em hãy viết các chữ ở hàng phím trên theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải:

q w e r t y u i o p

Bài 3 trang 18 SGK Tin học 3: Tìm các phím chữ cái Q W E R T Y trên bàn phím rồi điền Đ vào ô vuông cuối câu đúng, điền S vào ô vuông cuối câu sai.

Lời giải:

a) Đó là các phím ở hàng phím cơ sởS
b) Đó là các phím liên tiếp nhauĐ
c) Đó là các phím ở hàng phím trênĐ

Bài 4 trang 19 SGK Tin học 3: Điền các chữ cái vào ô tương ứng, em sẽ nhận ra người bạn của mình.

abcdegh

a: Phím chữ cuối cùng của hàng phím dưới

b: Phím chữ đầu tiên của hàng phím cơ sở

c: Phím thứ sáu của hàng phím trên

d: Phím nằm giữa các phím R và Y

e: Phím chữ thứ ba của hàng phím trên tính từ bên phải

g: Phím chữ thứ hai của hàng phím dưới tính từ bên phải

h: Phím chữ nằm giữa hai phím có gai và cạnh phím có gai bên phải

Lời giải:

abcdegh
maytinh

Bài thực hành 1 trang 18 SGK Tin học 3: Em hãy tìm khu vực chính của bàn phím.

Lời giải:

– Khu vực chính của bàn phím:

Bài thực hành 2 trang 18 SGK Tin học 3: Em hãy nhận biết hàng phím cơ sở và chỉ ra hai phím có gai, hàng phím trên, hàng phím dưới, hàng phím số và phím cách.

Lời giải:

Bài thực hành 3 trang 18 SGK Tin học 3: Hãy ngồi đúng tư thế và gõ thử một vài phím.

Lời giải:

Bài thực hành 4 trang 18 SGK Tin học 3: Em hãy tập gõ bàn phím bằng trò chơi Pi-a-no (phần mềm Pianito).

Lời giải:

Giải bài tập sách giáo khoa tin học lớp 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*