✅ Bài 27: Nhà Nguyễn thành lập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Lịch Sử 4 Bài 27: Nhà Nguyễn thành lập

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 27 trang 65: Em hãy dẫn ra một số sự kiện để chứng minh rằng, các vua triều Nguyễn không muốn chia sẻ quyền hành cho ai?

Trả lời:

– Các vua nhà Nguyễn không đặt ngôi hoàng hậu, bỏ chức tể tướng.

– Tự mình trực tiếp điều hành mọi việc từ trung ương đến địa phương.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 27 trang 66: Quân đội của nhà Nguyễn được tổ chức như thế nào?

Trả lời:

– Quân đội nhà Nguyễn gồm nhiều thứ quân (bộ binh, thủy binh, tượng binh…)

– Xây dựng thành trì vững chắc.

– Xây dựng các trạm ngựa nối liền từ cực Bắc đến cực Nam của đất nước.

Câu 1 trang 66 Lịch Sử 4: Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào?

Trả lời:

– Sau khi vua Quang Trung qua đời, triều đại Tây Sơn suy yếu dần. Nguyễn Ánh tấn công nhà Tây Sơn. Năm 1802 triều Tây Sơn bị lật đổ.

– Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế lấy niên hiệu là vua Gia Long, đặt kinh đô ở Phú Xuân.

Câu 2 trang 66 Lịch Sử 4: Những điều gì cho thấy các vua nhà Nguyễn không chịu chia sẻ quyền hành cho bất cứ ai để bảo vệ ngai vàng của mình?

Trả lời:

– Các vua nhà Nguyễn không đặt ngôi hoàng hậu, bỏ chức tể tướng,

– Vua nhà Nguyễn tự mình trực tiếp điều hành mọi việc hệ trọng trong nước từ trung ương đến địa phương…

Giải bài tập sách giáo khoa lịch sử lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*