✅ Bài 24: Dải đồng bằng duyên hải miền Trung ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Địa Lí 4 Bài 24: Dải đồng bằng duyên hải miền Trung

Trả lời câu hỏi Địa Lí 4 Bài 24 trang 135: Quan sát hình 1, em hãy đọc tên các đồng bằng duyên hải miền trung theo thứ tự từ Bắc và Nam.

Trả lời:

Các đồng bằng duyên hải miền trung theo thứ tự từ Bắc và Nam: đồng bằng Thanh- Nghệ – Tĩnh, đồng bằng Bình- Trị- Thiên, đồng bằng Nam- Ngãi, đồng bằng Phú Yên- Khánh Hòa, đồng bằng Ninh Thuận – Bình Thuận.

Trả lời câu hỏi Địa Lí 4 Bài 24 trang 136: Quan sát hình 2, đọc tên các đầm phá ở Thừa Thiên Huế.

Trả lời:

Đầm phá ở Thừa Thiên Huế: Phá Tam Giang, đầm Cầu Hai.

Trả lời câu hỏi Địa Lí 4 Bài 24 trang 136: Dựa vào hình 1, em hãy:

+ Chỉ dãy Bạch Mã, đèo Hải Vân.

+ Đọc tên 2 thành phố phía bắc và phía nam của dãy Bạch Mã.

Trả lời:

+ dãy Bạch Mã là dãy núi đam ra biển, ranh giới giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đã Nẵng. Đèo Hải Vân nằm trân dãy Bạc Mã

+ Phía Bắc dãy Bạch Mã là thành phố Huế, phía Nam dãy Bạch Mã là thành phố Đà Nẵng.

Trả lời câu hỏi Địa Lí 4 Bài 24 trang 136: Quan sát hình 4, mô tả đoạn đường núi vượt trên cao đèo Hải Vân.

Trả lời:

Đoạn đường núi vượt trên đèo Hải Vân rất hiểm trở, quanh co, một bên là núi núi bên là vực sâu, đường hẹp chỉ có hai làn xe.

Câu 1 trang 137 Địa Lí 4: Dựa vào hình 1, em hãy kể tên các đồng bằng theo thức tự từ Nam ra Bắc.

Trả lời:

Các đồng bằng theo thứ tự từ Nam ra Bắc: đồng bằng Ninh Thuận – Bình Thuận, đồng bằng Phú Yên- Khánh Hòa, đồng bằng Nam- Ngãi, đồng bằng Bình- Trị- Thiên, đồng bằng Thanh- Nghệ – Tĩnh.

Câu 2 trang 137 Địa Lí 4: Ghi vào vở rồi đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng nhất: Đồng bằng Duyên hải miền Trung nhỏ hẹp vì:

Đồng bằng nằm ở ven biển.

Đồng bằng có nhiều cồn cát.

Đồng bằng có nhiều đầm phá.

Núi lan ra sát biển.

Trả lời:

Đồng bằng Duyên hải miền Trung nhỏ hẹp vì: Núi lan ra sát biển.

Câu 3 trang 137 Địa Lí 4: Nêu đặc điểm của khí hậu vùng đồng bằng duyên hải miền Trung.

Trả lời:

Đặc điểm của khí hậu vùng đồng bằng duyên hải miền Trung:

+ vào mùa hạ, đồng bằng miền Trung ít mưa, không khí khô nóng.

+ cuối năm thường mưa lớn và bão gâp ngật lụt.

Giải bài tập sách giáo khoa Địa Lí lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*