✅ Bài 2: Nước Âu Lạc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Lịch Sử 4 Bài 2: Nước Âu Lạc

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 2 trang 15: Xác định vùng Cổ Loa trên lược đồ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (hình 1, bài 1).

Trả lời:

Vùng Cổ Loa trên lược đồ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (hình 1, bài 1) thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội ngày nay.

Câu 1 trang 17 Lịch Sử 4: Nước Âu Lạc ra đời trong hoàn cảnh nào?

Trả lời:

-Năm 218 TCN, quân Tần tràn xuống xâm lược các nước phương Nam.

-Thục Phán đã lãnh đạo người Âu Việt, Lạc Việt đánh lui quân xâm lược, lập ra nước Âu Lạc.

Câu 2 trang 17 Lịch Sử 4: Thành tựu đặc sắc về quốc phòng của người Âu Lạc là gì?

Trả lời:

-Kĩ thuật chế tạo ra nỏ bắn 1 lần được nhiều mũi tên.

-Xây dựng thành Cổ Loa.

Giải bài tập sách giáo khoa lịch sử lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*