✅ Bài 19-20: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Địa Lí 4 Bài 19-20: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ

Trả lời câu hỏi Địa Lí 4 Bài 19-20 trang 121: Quan sát các hình dưới đây, kể tên theo thứ tự các công việc trong thu hoạch và chế biến gạo xuất khẩu ở đồng bằng Nam Bộ.

Trả lời:

Thứ tự các công việc trong thu hoạch và chế biến gạo xuất khẩu ở đồng bằng Nam Bộ:

a) Gặt lúa

b) Tuốt lúa

c) Phơi thóc

d) Xay sát gạo và đóng bao

e) Xếp gạo lên tàu để xuất khẩu.

Trả lời câu hỏi Địa Lí 4 Bài 19-20 trang 122: Quan sát hình dưới đây, kết hợp với vốn hiểu biết của mình, em hãy kể tên các trái cây ở dồng bằng Nam Bộ.

Trả lời:

Các trái cây ở đồng bằng Nam Bộ: xoài, măng cụt, mãng cầu, sầu riêng,…

Trả lời câu hỏi Địa Lí 4 Bài 19-20 trang 125: Quan sát các hình trên, kể tên các sản phẩm công nghiệp của đồng bằng Nam Bộ.

Trả lời:

Các sản phẩm công nghiệp của đồng bằng Nam Bộ: linh điện điện tử, điện, phân bón, thực phẩm, may mặc, hàng tiêu dùng,…

Trả lời câu hỏi Địa Lí 4 Bài 19-20 trang 126: Quan sát hình 9, em hãy mô tả về chợ nổi trên sông.

Trả lời:

Chợ nổi trên sông là nét độc đáo của đồng bằng sông Cửu Long. Chợ nổi thường họp ở những đoạn sông thuận tiện cho việc gặp gỡ của các xuồng, ghe từ nhiều nơi đổ về. Ở các chợ nổi, ngay từ sáng sớm việc mua bán diễn ra tấp nập. các mặt hàng nhuwrau, quả, thịt , cá,….

Câu 1 trang 123 Địa Lí 4: Em hãy nêu những thuận lợi để đồng bằng Nam Bộ trở thành các vùng sản xuất lúa gạo, trái cây và thủy sản lớn nhất cả nước.

Trả lời:

Những thuận lợi để đồng bằng Nam Bộ trở thành các vùng sản xuất lúa gạo, trái cây và thủy sản lớn nhất cả nước.

+ Đất phù sa màu mỡ.

+ khí hậu nóng ẩm.

+ sông ngòi dày đặc.

+ Biển có nhiều cá tôm.

+ người dân cần cù.

Câu 2 trang 123 Địa Lí 4: Nêu những ví dụ cho thấy đồng bằng nam Bộ là nơi sản xuất lúa gạo, trái cây, thủy sản lớn nhất nước ta

Trả lời:

– Là vùng xuất khẩu lớn nhất nước ta.

– Là vùng nổi tiếng với các loại trái cây: xoài, măng cụt, mãng cầu, sầu riêng,…

Câu 1 trang 126 Địa Lí 4: Nêu dẫn chứng cho thấy bằng đồng bằng Nam Bộ có công nghiệp phát triển nhất nước ta.

Trả lời:

– Hàng năm, đồng bằng Nam Bộ tạo ra hơn một nửa giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước.

– Các ngành công nghiệp của vùng: khai thác dầu khí, sản xuất điện, hóa chất, phân bón, cao su, chế tạo lương thực- thực phẩm, dệt, may mặc,..

Câu 2 trang 126 Địa Lí 4: Hãy mô tả chợ nổi trên sông ở đồng bằng Nam Bộ.

Trả lời:

Chợ nổi trên sông là nét độc đáo của đồng bằng sông Cửu Long. Chợ nổi thường họp ở những đoạn sông thuận tiện cho việc gặp gỡ của các xuồng, ghe từ nhiều nơi đổ về. Ở các chợ nổi, ngay từ sáng sớm việc mua bán diễn ra tấp nập. các mặt hàng nhuwrau, quả, thịt , cá,….

Câu 3 trang 126 Địa Lí 4: Sưu tầm tranh ảnh về sản xuất công nghiệp, chợ nổi trên sông đồng bằng Nam Bộ.

Trả lời:

Giải bài tập sách giáo khoa Địa Lí lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*