✅ Bài 17: Đồng bằng Nam Bộ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (2 votes)

Giải Địa Lí 4 Bài 17: Đồng bằng Nam Bộ

Trả lời câu hỏi Địa Lí 4 Bài 17 trang 116: Quan sát hình 2, em hãy xác định vi trí của đồng bằng Nam Bộ, Đồng tháp Mười, Kiên Giang, Cà Mau

Trả lời:

– Đồng bằng Nam Bộ ở phía Nam nước ta.

– Các vùng Đồng Tháp Mười, Kiên Giang, Cà Mau được ghi tên trong lược đồ.

Trả lời câu hỏi Địa Lí 4 Bài 17 trang 117: Quan sát hình 2:

+Tìm về kể tên một số sông lớn và kênh rach của đồng bằng Nam Bộ.

+ Nêu và nhận xét về mạng lưới sông ngòi, kênh rạch của đồng bằng Nam Bộ (nhiều hay ít sông?).

Trả lời:

+ sông Tiền, sông Hậu, sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, sông Bé, sông Vàn Cỏ Đông, kênh Tháp Mười, kênh Rạch Sỏi, kênh Phụng Hiệp,…

+ đồng bằng Nam Bộ có hệ thống sông ngòi dày đặc.

Câu 1 trang 118 Địa Lí 4: Đồng bằng Nam Bộ nằm phía nào của nước ta? Do phù sa các sông nào bồi đắp nên?

Trả lời:

Đồng bằng Nam bộ ở phía nam nước ta, do phù sa của hệ thống sông Mê Kông và sông Đồng Nai bồi đắp.

Câu 2 trang 118 Địa Lí 4: Nêu một số đặc điểm tự nhiên của đồng bằng Nam Bộ.

Trả lời:

Một số đặc điểm tự nhiên đồng bằng Nam Bộ:

+ đồng bằng lớn nhất nước ta. Đất phù sa màu mỡ, đất phèn, đất mặn.

+ sông ngòi dày đặc, sông có 2 mùa là mùa lũ và mùa cạn.

Câu 3 trang 118 Địa Lí 4: Chỉ trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam: sông Tiền, sông Hậu, sông Đồng Nai, sông Sài Gòn và các vùng: Đồng Tháp Mười, Kiên Giang, Cà Mau.

Trả lời:

+ Dựa vào chú giải chỉ ra các con sông của vùng đồng bằng Nam Bộ: sông Tiền, sông Hậu, sông Đồng Nai, sông Sài Gòn.

+ Các vùng: Đồng Tháp Mười, Kiên Giang, Cà Mau.

Giải bài tập sách giáo khoa Địa Lí lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*