Bài 1: Những gì em biết (trang 3)

5/5 - (1 vote)

Bài 1 trang 4 SGK Tin học 5: Chương trình máy tính là:

 Một bộ phận được gắn bên trong thân máy tính
 Những lệnh do con người viết và được lưu trên các thiết bị lưu trữ

Lời giải:

 
xNhững lệnh do con người viết và được lưu trên các thiết bị lưu trữ

Bài 2 trang 4 SGK Tin học 5: Gọi tên các thiết bị lưu trữ sau đây:

Lời giải:

 

a) Ổ đĩa cứng (Hard Drive Disk)

b) Đĩa CD

c) USB

Bài 3 trang 4 SGK Tin học 5: Đĩa cứng được dùng để

 Chỉ lưu các chương trình
 Chỉ lưu các kết quả làm việc như văn bản, hình vẽ,…
 Lưu cả chương trình và kết quả làm việc.

Lời giải:

 
 Chỉ lưu các chương trình
 Chỉ lưu các kết quả làm việc như văn bản, hình vẽ,…
xLưu cả chương trình và kết quả làm việc.

Bài 4 trang 4 SGK Tin học 5: Khi sử dụng chương trình Paint để vẽ một bức tranh, em có thể lưu bức tranh đó ở đâu?

 Chỉ trên đĩa cứng
 Chỉ trên đĩa cứng hoặc đĩa CD
 Chỉ trên đĩa cứng hoặc thiết bị nhớ Flash
 Có thể lưu trên đĩa cứng, đĩa CD hoặc thiết bị nhớ Flash

Lời giải:

 
 Chỉ trên đĩa cứng
 Chỉ trên đĩa cứng hoặc đĩa CD
 Chỉ trên đĩa cứng hoặc thiết bị nhớ Flash
xCó thể lưu trên đĩa cứng, đĩa CD hoặc thiết bị nhớ Flash

Bài 5 trang 5 SGK Tin học 5: Bộ phận nào của máy tính thực hiện các lệnh của chương trình?

 Đĩa cứng
 Bộ xử lí
 Màn hình
 Chuột máy tính

Lời giải:

 
 Đĩa cứng
xBộ xử lí
 Màn hình
 Chuột máy tính

Bài thực hành 1 trang 5 SGK Tin học 5: Quan sát một máy tính để bàn. Tìm vị trí của cổng gắn thiết bị nhớ flash và ổ đĩa CD trên máy tính nếu có.

Lời giải:

 

– Vị trí ổ đĩa CD:

– Vị trí cổng gắn thiết bị nhớ flash

Bài thực hành 2 trang 5 SGK Tin học 5: Bật máy tính và quan sát quá trình khởi động máy tính. Chờ đến khi máy tính đã sẵn sàng, khởi động phần mềm Logo (đã học trong Quyển 2)

Lời giải:

 

a) Nhận biết màn hình chính và ngăn gõ lệnh của Logo.

– Màn hình chính:

– Ngăn gõ lệnh của Logo:

b) Gõ lệnh FD 100 và ngăn gõ lệnh và nhấn phím Enter.

c) Khi máy tính thực hiện lệnh trên, thông tin vào và thông tin ra là gì?

– Thông tin vào: Lệnh FD 100

– Thông tin ra: 1 đường thẳng nối với tam giác.

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*