Bài 1: Học toán với phần mềm cùng học toán 5

5/5 - (1 vote)

Bài thực hành 1 trang 44 SGK Tin học 5: Nháy chọn biểu tượng bên ở màn hình chính để luyện tập phép cộng, trừ số thập phân.

Lời giải:

– Kết quả

Bài thực hành 2 trang 44 SGK Tin học 5: Nháy chọn biểu tượng bên ở màn hình chính để luyện tập phép chia số thập phân cho số tự nhiên.

Lời giải:

– Kết quả:

Bài thực hành 3 trang 44 SGK Tin học 5: Nháy chọn biểu tượng bên ở màn hình chính để luyện tập phép chia số tự nhiên cho số thập phân.

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*