✅ Bài 1: Học toán với phần mềm Cùng học Toán 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Tin học 3 Bài 1: Học toán với phần mềm Cùng học Toán 3 – Cùng học Tin học Quyển 1 lớp 3

Bài 1 trang 106 SGK Tin học 3: Khi làm phép tính cộng hai hoặc ba số theo hàng dọc, tại vị trí kết quả em cần nhập đáp số như thế nào?

 Nhập từ trái qua phải;
 Nhập từ phải qua trái;
 Cả hai cách trên đều đúng

Lời giải:

 Nhập từ trái qua phải;
xNhập từ phải qua trái;
 Cả hai cách trên đều đúng

Bài 2 trang 106 SGK Tin học 3: Khi làm phép tính cộng hai hoặc ba số theo hàng ngang, tại vị trí kết quả em cần nhập đáp số như thế nào?

Nhập từ trái qua phải;
Nhập từ phải qua trái;
Cả hai cách trên đều đúng

Lời giải:

xNhập từ trái qua phải;
Nhập từ phải qua trái;
Cả hai cách trên đều đúng

Bài 3 trang 106 SGK Tin học 3: Khi làm xong một phép tính, muốn phần mềm cộng điểm em phải thực hiện thao tác nào?

Giải bài tập sách giáo khoa tin học lớp 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*