No Image

Bàn về phép học

22 November, 2022 daykem 0

Soạn bài Bàn về phép học (siêu ngắn) Bố cục Bố cục: 4 phần – Phần 1 (Từ đầu…tệ hại ấy): Mục đích của việc […]

No Image

Hịch tướng sĩ

22 November, 2022 daykem 0

Bố cục:    Chia làm 4 phần:    – Phần 1 ( từ đầu … còn lưu tiếng tốt): Nguyên lý đạo đức hay chính trị làm […]

No Image

Câu phủ định

22 November, 2022 daykem 0

I. Đặc điểm hình thức và chức năng   1. Các câu (b), ( c), ( d) có các từ “không”, “chưa”, “chẳng” khác về mặt […]

No Image

Thiên đô chiếu

22 November, 2022 daykem 0

Soạn bài Thiên đô chiếu – Lí Công Uẩn * Bố cục – Phần 1. “Xưa nhà Thương… không dời đổi”: Cơ sở lịch sử […]

No Image

Câu trần thuật

22 November, 2022 daykem 0

Soạn bài Câu trần thuật Soạn bài Câu trần thuật (siêu ngắn) Soạn bài Câu trần thuật (ngắn nhất) Soạn bài Câu trần thuật (cực […]

No Image

Câu cảm thán

22 November, 2022 daykem 0

Soạn bài Câu cảm thán Soạn bài Câu cảm thán (siêu ngắn) Soạn bài Câu cảm thán (ngắn nhất) Soạn bài Câu cảm thán (cực […]

No Image

Tóm tắt Đi đường

22 November, 2022 daykem 0

Tóm tắt Đi đường hay, ngắn nhất (10 mẫu) Bản tóm tắt bài Đi đường Ngữ văn lớp 8 gồm các bài tóm tắt ngắn […]

No Image

Đi đường (Tẩu lộ)

22 November, 2022 daykem 0

Soạn bài Đi đường (Tẩu lộ) – Hồ Chí Minh Soạn bài Đi đường (siêu ngắn) Soạn bài Đi đường (Tẩu lộ – Hồ Chí […]

No Image

Tóm tắt Ngắm Trăng

22 November, 2022 daykem 0

Tóm tắt Ngắm trăng hay, ngắn nhất (10 mẫu) Bản tóm tắt bài Ngắm trăng Ngữ văn lớp 8 gồm các bài tóm tắt ngắn […]

No Image

Ngắm trăng

21 November, 2022 daykem 0

Soạn bài Ngắm trăng – Hồ Chí Minh Soạn bài Ngắm trăng (siêu ngắn) Soạn bài Ngắm trăng (Hồ Chí Minh) (ngắn nhất) Soạn bài […]

No Image

Câu cầu khiến

21 November, 2022 daykem 0

Soạn bài Câu cầu khiến Soạn bài Câu cầu khiến (siêu ngắn) Soạn bài Câu cầu khiến (ngắn nhất) Soạn bài Câu cầu khiến (cực […]

No Image

Tức cảnh Pắc Bó

21 November, 2022 daykem 0

Soạn bài Tức cảnh Pắc Bó – Hồ Chí Minh Soạn bài Tức cảnh Pắc Bó (siêu ngắn) Soạn bài Tức cảnh Pắc Bó (Hồ […]

No Image

Khi con tu hú

21 November, 2022 daykem 0

Soạn bài Khi con tu hú – Tố Hữu Bố cục:   Chia làm 2 phần:     + Phần 1 (6 câu thơ đầu): Cảnh mùa […]

No Image

Quê hương

21 November, 2022 daykem 0

Soạn bài Quê hương Bố cục:   Chia làm 4 phần:    + Phần 1 (hai câu thơ đầu): Giới thiệu về làng chài – quê tác […]

No Image

Câu nghi vấn

21 November, 2022 daykem 0

Soạn bài Câu nghi vấn I. Đặc điểm hình thức và chức năng chính.   1. Đọc đoạn trích, trả lời câu hỏi   a, Trong đoạn […]

No Image

Ông đồ

21 November, 2022 daykem 0

Soạn bài Ông đồ Bố cục:    Chia làm 3 phần:     – Phần 1 (hai khổ thơ đầu): hình ảnh ông đồ có tài có […]

No Image

Nhớ rừng

21 November, 2022 daykem 0

Soạn bài Nhớ rừng – Thế Lữ Bố cục:    Chia làm 5 đoạn:    + Đoạn 1: Cảnh ngộ bị rơi vào bẫy và trở thành […]

No Image

Làm thơ bảy chữ

21 November, 2022 daykem 0

Soạn bài Làm thơ bảy chữ I. Chuẩn bị ở nhà II. Hoạt động trên lớp 1. Nhận diện luật thơ + Thơ bảy chữ […]

No Image

Hai chữ nước nhà

21 November, 2022 daykem 0

Soạn bài Hai chữ nước nhà – Trần Tuấn Khải Bố cục Gồm 3 phần: – Phần 1 (8 câu thơ đầu): Cảnh sầu thảm […]

No Image

Muốn làm thằng cuội

21 November, 2022 daykem 0

Thể loại Thất ngôn bát cú Đường luật Bố cục    + Hai câu đề: cuộc sống trần gian nhàm chán, buồn tẻ    + Hai câu […]

No Image

Ôn luyện về dấu câu

21 November, 2022 daykem 0

I- Tổng kết về dấu câu Dấu câu Công dụng Dấu chấm Đặt cuối câu trần thuật Dấu chấm hỏi Đặt cuối câu nghi vấn […]

No Image

Đập đá ở Côn Lôn

21 November, 2022 daykem 0

Thể loại Thất ngôn bát cú Đường luật cổ điển Bố cục – Hai câu Đề: Tư thế ngạo nghễ của người tù khi ở […]