No Image

Tiết 8

6 July, 2022 daykem 0

Giải bài tập Tiết 8 – Ôn tập giữa học kì I trang 102 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. A. Chính tả (nghe – […]

No Image

Tiết 7

6 July, 2022 daykem 0

Giải bài tập Tiết 7 – Ôn tập giữa học kì I trang 100 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Đọc thầm Quê hương Chị […]

No Image

Tiết 6

6 July, 2022 daykem 0

Giải bài tập Tiết 6 – Ôn tập giữa học kì I trang 99 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1 Đọc đoạn văn […]

No Image

Tiết 5

6 July, 2022 daykem 0

Giải bài tập Tiết 5 – Ôn tập giữa học kì I trang 98 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1 Ôn luyện tập […]

No Image

Tiết 4

6 July, 2022 daykem 0

Giải bài tập Tiết 4 – Ôn tập giữa học kì I trang 98 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1 Ghi lại các […]

No Image

Tiết 3

6 July, 2022 daykem 0

Giải bài tập Tiết 3 – Ôn tập giữa học kì I trang 97 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 Câu 1 Ôn luyện tập […]

No Image

Tiết 2

6 July, 2022 daykem 0

Giải bài tập Tiết 2 – Ôn tập giữa học kì I trang 96 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1 Nghe – viết: […]

No Image

Tiết 1

6 July, 2022 daykem 0

Giải bài tập Tiết 1 – Ôn tập giữa học kì I trang 96 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1 1. Ôn luyện […]