No Image

What is Pilates?

22 December, 2023 Tạ Ngọc Châu 0

Pilates is a mind-body exercise method that combines controlled movements with focused breathing. It was developed in the early 20th century by Joseph Pilates, a […]

No Image

Zumba là gì?

22 December, 2023 Tạ Ngọc Châu 0

Zumba là một môn thể dục kết hợp giữa các bước nhảy và âm nhạc Latin và âm nhạc quốc tế. Các bài tập Zumba […]