✅ Đề cương ôn thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

5/5 - (1 vote)

Mô tả

Cuốn sách “Đề cương ôn thi THPT Quốc Gia Môn Tiếng Anh” do Tủ sách luyện thi biên soạn mang đến cho các bạn chuẩn bị Thi THPT Quốc gia 20 chủ đề về ngữ pháp trọng tâm, giúp các em nắm vựng các kiến thức cơ bản, các dạng cấu trúc ngữ pháp hay ra trong kỳ thi. Kèm theo sách là các bài tập mang tính vận dụng cao (có đáp án) để các em tiện tham khảo.

20 chuyên đề trong tài liệu:

Chuyên đề 1: Các thì trong Tiếng Anh (Tenses)

Chuyên đề 2: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (Subject-verb agreement)

Chuyên đề 3: Danh động từ và động từ nguyên thể (Gerund and infinitive)

Chuyên đề 4: Câu giả định (Subjunctive)

Chuyên đề 5: Câu bị động (Passive voice)

Chuyên đề 6: Câu gián tiếp (Reported speech)

Chuyên đề 7: Mệnh đề quan hệ (Relative clauses)

Chuyên đề 8: Cấu trúc câu so sánh (Comparison)

Chuyên đề 9: Liên từ (Conjunctions)

Chuyên đề 10: Mạo từ (Articles)

Chuyên đề 11: Giới từ (Prepositions)

Chuyên đề 12: Các từ (cụm từ) diễn tả số lượng (Expressions of quantity)

Chuyên đề 13: Cụm động từ (Phrasal verbs)

Chuyên đề 14: Cấu tạo từ (Word formation)

Chuyên đề 15: Đảo ngữ (Inversions)

Chuyên đề 16: Sự kết hợp từ (Collocations)

Chuyên đề 17: Mệnh đề trạng ngữ (Adverbial clauses)

Chuyên đề 18: Ngữ âm (Phonetics)

Chuyên đề 19: Kỹ năng đọc (Reading skills)

Chuyên đề 20: Chức năng giao tiếp (Communication skill)

Tiếng Anh – Trọn bộ tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh

Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh

Lớp 12 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

GIA SƯ TIẾNG ANH LỚP 12

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*