✅ Dấu hiệu chia hết cho 9 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Toán lớp 4 trang 97 Dấu hiệu chia hết cho 9

Bài 1 (trang 97 SGK Toán 4): Trong các số sau, số nào chia hết cho 9 ?

99; 1999; 108; 5643; 29 385.

Lời giải:

Hướng dẫn: Lần lượt tính tổng các chữ số của mỗi số, rồi xem tổng đó có chia hết cho 9 không để rút ra kết luận.

Ví dụ: 9 + 9 = 18 chia hết cho 9. Vậy 99 chia hết cho 9 ( chọn ).

1 + 9 + 9 + 9 = 28; 28 không chia hết cho 9.

Vậy 1999 không chia hết cho 9 ( loại).

Các số chia hết cho 9 là: 99; 108; 5643; 29 385.

Bài 2 (trang 97 SGK Toán 4): Trong các số sau, số nào không chia hết cho 9 ?

96; 108; 7853; 5554; 1097.

Lời giải:

Hướng dẫn: Tương tự bài 1, ta có bài giải sau:

Các số không chia hết cho 9 là: 96; 7853; 5554; 1097.

Bài 3 (trang 97 SGK Toán 4): Viết hai số có ba chữ số và chia hết cho 9.

Lời giải:

Hướng dẫn: Chọn ba chữ số tổng là 9 ( hoặc 18, hoặc 27) rồi ghép lại thành một số.

Ví dụ: 2 + 3 + 4 =9. Vậy ta có hai số: 234; 432.

Nói thêm: Có rất nhiều cách viết khác.

Bài 4 (trang 97 SGK Toán 4): Tìm chữ số thích hợp vào ô trống để được số chia hết cho 9 : 31 …; …35; 2…5.

Lời giải:

Chẳng hạn ở trường hợp đầu; có thể nhẩm :

Vì 31… chia hết cho 9 nên 3 + 1 + … = 4 + … chia hết cho 9.

Suy ra …=5, ta điền 5 vào ô trống.

Đáp án : 315; 135; 225

Nói thêm: Cũng có thể giải bằng cách thử, chọn. Chẳng hạn với trường hợp cuối: lần lượt điền các chữ số 0; 1 ; 2 vào ô trống rồi tính xem tổng các chữ số có chia hết cho 9 không.

205 : 2 + 0 + 5 = 7, không chia hết cho 9 ( loại).

215 : 2 +1 + 5 =8, không chia hết cho 9 (loại).

225 : 2 + 2 + 5 = 9, 9 chia hết cho 9 ( chọn).

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*