Giới thiệu gia sư

Ba chữ Tâm Tài Đức của trung tâm gia sư Tâm Tài Đức

Khi tiếp cận một trung tâm gia sư hay một đơn vị công ty nào đấy, cái ấn tượng và dễ đi vào trí nhớ khách hàng vẫn là tên của công ty, trung tâm đấy. Thế nên cái tên không chỉ để gọi, để phân biệt mà điều quan trọng là để gửi vào đó phương hướng, chiến lược, cái cốt lõi công việc hoặc nguyên nhân thành lập một cách ngắn gọn nhất.

Giới thiệu Trung tâm Gia sư Tâm Tài Đức

Học vấn là con đường dài đầy những khó khăn, thách thức mà chúng ta phải trãi qua trong cuộc đời. Tiếp tục trên con đường gieo hạt mầm tương lai, chúng ta đem tất cả những gì có thể phục vụ việc học cho con em mình.

Bảng lương tham khảo

1

Nhóm giáo viên đang đứng lớp
Số buổi/Tuần/Học Sinh 3
Lớp 1-4 1.500.000
Lớp 5-8 1.800.000
Lớp 9-12 1.800.000
LTĐH 180.000

2

Nhóm sinh viên giỏi có kinh nghiệm
Số buổi/Tuần/Học Sinh 1
Lớp 10 1.000.000
Lớp 11 1.100.000
Lớp 12 1.100.000
LTĐH 1.100.000

3

Nhóm sinh viên có nhiều kinh nghiệm
Số buổi/Tuần/Học Sinh 3
Lớp 1-4 700.000
Lớp 5-8 900.000
Lớp 9 1.100.000

4

Nhóm sinh viên xuất sắc có kinh nghiệm
Số buổi/Tuần/Học Sinh 3
Lớp 10 1.100.000
Lớp 11 1.200.000
Lớp 12 1.200.000
LTĐH 120.000

5

Nhóm gia sư tốt nghiệm đại học
Số buổi/Tuần/Học Sinh 3
Lớp 1-4 1.200.000
Lớp 5-8 1.300.000
Lớp 9-12 1.500.000
LTĐH 1.500.000

dang-ky

Lớp dạy hiện có

Hướng dẫn xem lớp dạy

Các bạn vào các website bên dưới để xem lớp phù hợp với...

Xem thêm

Facebook